| | |

Các đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập: 1186067
Số người online: 4

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo » Giám đốc điều hành » Lịch học Marketing (Nhóm Mua)

 
LỊCH HỌC
 
        Thời gian:   Thứ 3 &5 (18:00 - 21:00)
                                                                        Thứ 7 (sáng: 8:30 - 11:30 & chiều: 13:30 - 16:30)

 
TỐI THỨ 3 & 5 NGÀY THỨ 7
Chuyên đề Thời gian
dự kiến
Chuyên đề Thời gian
dự kiến
Quản Trị Chiến Lược Marketing
(đã đủ số lượng, không nhận đăng ký nữa)
22/11-01/12/11 Quản Trị Chiến Lược Marketing
(đã đủ số lượng, không nhận đăng ký nữa)
26/11-03/12/11
Quản Trị Chiến Lược Marketing
(đã đủ số lượng, không nhận đăng ký nữa)
06-15/12/11 Quản Trị Chiến Lược Marketing 10-17/12/11
Quản Trị Chiến Lược Marketing 20-29/12/11 Quản Trị Chiến Lược Marketing 07-14/01/12
Quản Trị Chiến Lược Marketing 03-12/01/12 Quản Trị Chiến Lược Marketing 11-18/02/12
Quản Trị Chiến Lược Marketing 07-16/02/12 Quản Trị Chiến Lược Marketing 25/2-03/3/12
Quản Trị Chiến Lược Marketing 21/02-1/3/12 Quản Trị Chiến Lược Marketing 10-17/03/12