| | |

Các đối tác
Thống kê

Số lượt truy cập: 983759
Số người online: 4

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1:

Tư vấn 2:

Chương trình đào tạo

  • Đây là dự án của Chính phủ giao cho Phòng Thương Mại và Công nghiệp thực hiện theo chương trình cao học Quản trị kinh doanh gồm 10 chuyên đề cơ bản. Chương trình trang bị kiến thức hoàn chỉnh về quản trị doanh nghiệp cho các đối tượng là cán bộ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Updating.............